Een klacht indienen over de (be)handeling
Wat vervelend dat je er over nadenkt om een klacht in te dienen over een behandeling. Ben je ontevreden over de (be)handeling door jouw schoonheidsspecialist? Wij doen ons uiterste best om jouw een fijne beleving te geven, mocht er iets niet naar wens zijn geweest kunnen we dit altijd bespreken en hopelijk samen tot een oplossing komen. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie ANBOS, daardoor kun je gebruik maken van de ANBOS-klachtenregeling, wanneer we er samen niet uit kunnen komen. We leggen hieronder stapsgewijs uit wat je in zo’n geval kunt doen.

Stap 1. Bespreek je klacht met je schoonheidsspecialist

Onderneem zo snel mogelijk actie en neem contact op met ons en vertel waar jouw klacht over gaat. Vertel daarbij wat je dwars zit. Het is belangrijk dat je eerst met ons in gesprek gaat. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Ook kun je op deze manier meer uitleg krijgen over de manier van (be)handelen en kunnen we kijken naar een gepaste oplossing en eventueel excuses aanbieden.

Stap 2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van je klacht? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contactgegevens klachtenfunctionaris CBKZ
De klachtenfunctionaris is op werkdagen telefonisch te bereiken via 0183-68 28 29, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar klachten@cbkz.nl.

Wil je je klacht opsturen per post? Stuur je klacht dan naar:
CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris ANBOS, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Vermeld bij het indienen van je klacht duidelijk:

  • je naam en adres
  • je telefoonnummer en e-mailadres
  • de naam van degene over wie je klaagt
  • een duidelijke omschrijving van het gedrag waar je klacht over gaat.


Stap 3. Naar de geschillencommissie

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid? Dan kun je je klacht laten beoordelen door de Commissie Uiterlijke Verzorging van De Geschillencommissie. Over de procedure bij de geschillencommissie vind je meer op www.degeschillencommissie.nl.